Απόψεις

 

Στον σύνδεσμο αυτό αναρτώνται περιοδικά μελέτες ή αναφορές στελεχών της εταιρείας μας σχετικά με θέματα μακρο-οικονομικής, μικρο-οικονομικής, διεθνών οικονομικών, χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας.

26/10/2012

The Eurozone rebalancing challenge - Lessons from the past and dilemmas for the future 

Earlier version of an article accepted for publication in Greece's Horizons, Ed. P. Sklias and N. Tzifakis (Springer-Verlag Berlin 2013)

Οι πελάτες μας