ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης», από το Δικαιούχο/ Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 12 Σεπτέμβριος 2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΙΟΣ» 02 Σεπτέμβριος 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης», από το Δικαιούχο/ Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 29 Αύγουστος 2014
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών», με Κωδ. ΟΠΣ 376928, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ» 29 Ιούλιος 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής», από το Δικαιούχο/ Α.Σ. ΧΑΣΙΑ 13 Ιούνιος 2014
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών», με Κωδ. ΟΠΣ 376935, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» 06 Μαϊ 2014
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 10 Μάρτιος 2014
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών», με Κωδ. ΟΠΣ 376928, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ» 04 Μάρτιος 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής», από το Δικαιούχο/ Α.Σ. ΧΑΣΙΑ 03 Μάρτιος 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής», από το Δικαιούχο/ Α.Σ. ΧΑΣΙΑ 03 Μάρτιος 2014

Οι πελάτες μας