Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών», με Κωδ. ΟΠΣ 376928, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ» 02 Ιούνιος 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης», με Κωδ. ΟΠΣ 376929, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» 11 Μαϊ 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών», με Κωδ. ΟΠΣ 376935, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» 03 Μάρτιος 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών», με Κωδ. ΟΠΣ 376928, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ» 03 Μάρτιος 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης», με Κωδ. ΟΠΣ 376929, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» 02 Μάρτιος 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών», με Κωδ. ΟΠΣ 376935, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» 03 Φεβρουάριος 2015
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», με Κωδ. ΟΠΣ 376938, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 08 Δεκέμβριος 2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. ΠΑΡΝΗΘΑ 01 Δεκέμβριος 2014
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης», με Κωδ. ΟΠΣ 376929, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» 17 Νοέμβριος 2014
Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών», με Κωδ. ΟΠΣ 376928, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΜΑΡΩΝ» 30 Σεπτέμβριος 2014

Οι πελάτες μας