Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η HEADWAY υποστήριζε και υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχοντας υλοποιήσει για λογαριασμό τους σειρά έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας (νυν Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας)
  • Σύμβουλος για την οργάνωση και εξασφάλιση χρηματοδότησης αστικών αναπλάσεων για το Δήμο Κορυδαλλού
  • Σύμβουλος υποστήριξης σε κοινωνικά θέματα του Δήμου Μαραθώνα
  • Σύμβουλος υποστήριξης των Δήμων Λασιθίου, Ποσειδωνίας, Σκοπέλου, Ρόδου, καθώς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (νυν Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω των Δημοτικών και Νομαρχιακών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από το Γ΄ ΚΠΣ

Οι πελάτες μας