Διεθνείς Οργανισμοί

 Η HEADWAY έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και εθνικές Κυβερνήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξυγίανση των Δημόσιων Οικονομικών, καθώς και για κοινωνικά θέματα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Αρμενία, το Κιργιστάν, το Κόσοβο, η Νότια Αφρική, η πΓΔΜ, το Βιετνάμ κλπ.
  • Εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υποστήριξη στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας

 

Οι πελάτες μας