Υπηρεσίες

Η εταιρεία παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, προσανατολισμένες προς τις ανάγκες τόσο φορέων του Δημοσίου τομέα όσο και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες:

Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης

Υπηρεσίες βελτιστοποίησης του λειτουργικού μοντέλου / Αναδιοργάνωση

Υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Υπηρεσίες χρηματο-οικονομικής υποστήριξης

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Οι πελάτες μας