Πολιτική Ποιότητας

focus-on-quality

 

Η προσήλωση της HEADWAY στην ποιότητα, εκφράζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός δυναμικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. H εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό μοντέλο, που αποτελείται από μία σειρά διαδικασιών και προτύπων και βασίζεται στο Πρότυπο EN ISO 9001:2008. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού έχει πιστοποιηθεί από την TŪV AUSTRIA HELLAS.


Οι πελάτες μας