Ιστορικό

Η HEADWAY - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ιδρύθηκε το 1996 από επιστημονικά και επιχειρηματικά στελέχη με μακροχρόνια πείρα σε θέματα στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εφαρμοσμένης έρευνας και παροχής τεχνικής βοήθειας στη διαχείριση προγραμμάτων.

Η έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η δέσμευση για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποτελούν, από την έναρξη της λειτουργίας της, τα κύρια γνωρίσματα της εταιρικής ταυτότητας της HEADWAY. Με σκοπό, μάλιστα, τη διασφάλιση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία προχωρά στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων, πλήρως προσαρμοσμένων τόσο στη γενική οικονομική συγκυρία όσο και στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Παράλληλα η βαθιά γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος που διαθέτουν τα βασικά στελέχη της εταιρείας σε συνδυασμό με τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες από ένα διεθνές δίκτυο εξωτερικών συνεργατών δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της.

Κατά τα 15 έτη της δραστηριότητάς της η HEADWAY έχει υποστηρίξει μεγάλο αριθμό φορέων του Δημόσιου τομέα, καθώς και σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο εξωτερικό.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής (Αιγηνίτου 21), ενώ διαθέτει γραφεία και στο κέντρο της πόλης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι πελάτες μας